top of page

Privacy Verklaring

PRIVACYVERKLARING

MDR Vastgoed Beheer respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan als ook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteerd, plaatsen wij geen niet-geanomiseerde analystische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van de website accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1. Wettelijke bepalingen

1. Website: MDR Vastgoed Beheer

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: ''De beheerder''): MDR Vastgoed Beheer, gevestigd te Dietsveld 7, 2025 BG, Haarlem, kvk-nummer 81929153.

Artikel 2. Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website als ook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicatie doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagd elektronische aanbiedingen.

Artikel 3. De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, commentaren, illustraties (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, als ook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij de wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt  tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4. Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.

 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.

 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5. Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door MDR Vastgoed Beheer. Onder persoonsgegevens worden verstaand: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van identificator zoals een naam, locatiegegevens, identificatienummer, online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 6. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: mdrvastgoedbeheer@gmail.com .

Ieder verzoek daartoe dient te worden verzegeld met een kopie van een geldig identiteitsbewijjs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. U krijgt binnen 1 maand reactie op uw verzoek. 

Artikel 7. Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schendig aan enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 8. Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: mdrvastgoedbeheer@gmail.com .l

Artikel 9. Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 10. Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bi elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen.
   

 2. Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:
  - Geanomiseerde Analystische cookies.
  - Functionele cookies.
   

 3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
  - Geen overige cookies.

Artikel 11. Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Martin De Redelijkheid,

mdrvastgoedbeheer@gmail.com .

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 22 - 10 - 2021 tot nader order.

bottom of page