top of page

Isolatie daken veplicht vanaf 2020

Wie een woning of appartement wil verhuren, moet nu al zorgen dat die woning conform is met de Vlaamse Wooncode.


Algemeen bepaalt die Vlaamse Wooncode de minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen. In 2020 komt daar een dwingende norm bij in verband met de dakisolatie.

Vlaamse wooncode wat is het?


De normen staan beschreven in een technisch verslag (controlelijst) waarmee woningcontroleurs van de gemeentes en van Wonen-Vlaanderen de zelfstandige woningen en (studenten)kamers controleren. Wanneer je dus een woning, kamer of andere huisvesting wilt verhuren, is een woningonderzoek noodzakelijk. Dit is het conformiteitsonderzoek, waarbij het technisch verslag of controlelijst wordt gehanteerd om na te gaan of de woongelegenheid voldoet aan de geldende normen en geschikt is om te bewonen.

Geen of voldoende dakisolatie kan zorgen voor ongeschiktverklaring.


Een van de nieuwe elementen in dat conformiteitsonderzoek is de dakisolatie. Voor huurwoningen die voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, is het namelijk van essentieel belang om het dak (minimaal) te isoleren. Sinds 1 januari 2015 kent de wooninspecteur bij een woningonderzoek (meestal op aanvraag van een huurder) strafpunten toe als de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. Tussen 2015 en 2020 krijgt de woning daarvoor een beperkt aantal strafpunten en krijgt de eigenaar de tijd om het dak te isoleren. Vanaf 1 januari 2020 worden er echter 15 strafpunten toegekend als de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan de woning in aanmerking komen voor een ongeschikt verklaring door de burgemeester.

Wat betekent ongeschiktverklaring?


Dat betekent dat de eigenaar werken zal moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken. In een appartementsgebouw krijgen alle appartementen evenveel strafpunten bij het ontbreken van dakisolatie, niet enkel de appartementen die onder het dak gelegen zijn. Na meer dan een jaar verhuur van een “ongeschikte” woongelegenheid, kan een boete mogelijk zijn. Vanaf 2020 kan een gebrek aan dakisolatie alleen al volstaan om ongeschikt te worden verklaard.

Welke norm wordt gehanteerd voor dakisolatie?


De minimumnorm voor dakisolatie ligt op een R-waarde van 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). De R-waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag aan, en is de warmteweerstand van die materiaallaag. Ze wordt uitgedrukt in m² K/W. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert.

De dakisolatie bestaat uit een isolerende laag onder het dak. Enkel bij een zolder die niet bewoond of verwarmd is geldt de norm voor de isolatie van je zoldervloer.

De berekening van de R-waarde is afhankelijk van de materialen waaruit de te onderzoeken constructie bestaat. De materiaaldikte, in meter, wordt gedeeld door de λ-waarde (de warmtegeleidingscoëfficiënt). Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatie, een dubbel zo dikke laag heeft proportioneel ook een dubbel zo goede warmteweerstand.

De formule is R = d/λ waarbij:

R = warmteweerstand in m 2 K/W

d = dikte van het materiaal in m.

λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K

Voorbeeld: Een isolatiemateriaal met een dikte van 9 cm (= 0,09 m) en een λ-waarde van 0,024 geeft een R-waarde van 3.75 m 2 K/W (0,09 / 0,024)


Bewijslast


Je moet aan de woninginspecteur kunnen bewijzen dat je over voldoende kwalitatieve dakisolatie beschikt. Dat kan je aantonen met de volgende documenten:

● Het energieprestatiecertificaat (EPC) van je woning

● Het postinterventiedossier van je woning

● Een bouwplan, lastenboek of factuur

Als je die documenten niet hebt kan je een energiedeskundige vragen om een beoordeling te maken van je dakisolatie. Zo’n beoordeling kost gemiddeld 200 euro. Opgelet: als de isolatie niet bereikbaar of zichtbaar is, kan je enkel een EPC laten opmaken als je zelf een stuk van het dak of de onderliggende plafondafwerking open breekt. De energiedeskundige mag dit zelf niet doen.


Dakisolatie heeft tal van voordelen


Er is een reden waarom men zo streng is over de dakisolatie. Het heeft dan ook tal van voordelen. Ten eerst voorkom je strafpunten. Maar vermits 30% van de warmte van je woning verdwijnt door een niet geïsoleerd dak, is het duidelijk dat ook je energiefactuur gunstig beïnvloed wordt. Dat is niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor het milieu.

Conformiteitsonderzoek


Wanneer je dus een woning, kamer of andere huisvesting wilt verhuren, is een woningonderzoek noodzakelijk. Dit is het conformiteitsonderzoek, waarbij het technisch verslag of de controlelijst wordt gehanteerd om na te gaan of de woongelegenheid voldoet aan de geldende normen en geschikt is om te bewonen. Tijdens een conformiteitsonderzoek worden o.a. deze aspecten bekeken:

- Zijn dak, buitenmuren, dragende binnenmuren en draagvloeren voldoende stevig en stabiel?

- Zijn technische installaties (elektriciteit, gas, stookolie) voldoende veilig?

- Is er risico op CO-vergiftiging?

- Is er vochtschade?

- Zijn ramen en deuren in goede staat of vertonen ze houtrot, corrosie of andere gebreken?

- Zijn de wanden en vloeren naar behoren afgewerkt?

- Zijn bad-, keuken- en toiletfunctie(s) vakkundig geïnstalleerd en functioneren ze naar behoren?

- Is er in de woning voldoende natuurlijk licht?

- Kan de woning voldoende worden verlucht?

- Voldoet de woning aan de minimale oppervlakte- en hoogtenormen?

- Zijn er voldoende rookmelders aanwezig?

- Dubbel glas vanaf 2020 (woningen in het Vlaams Gewest)

- Dakisolatie vanaf 2015: dit geldt voor alle woningen (appartementen, studio’s en eengezinswoningen) in het Vlaams Gewest, ook als de eigenaar er zelf in woont. Voor kamers is deze norm niet van toepassing.

Comments


bottom of page